AFC Cup News

ပရိသတ္စံခ်ိန္တင္ေသာ AFC ပြဲစဥ္မ်ား

Oct 13 , 2015

အာရွတစ္၀ွမ္းတြင္က်င္းပေနေသာ ၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလားေျခစစ္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၉ အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ားလာေရာက္ အားေပးမႈမွာတစ္သန္းေက်ာ္ သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

AFC ဦးေဆာင္မႈေအာက္ရွိ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလားႏွင့္ ၂၀၁၉ အာရွဖလားအတြက္လက္ရွိ ဒုတိယအဆင့္ေျခစစ္ပြဲမ်ားအထိ စုစုေပါင္း ၇၆ ပြဲကစားၿပီးရာတြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ ပရိသတ္မွာ ၁၀၇၆၉၉၈ ရွိခဲ့သျဖင့္ပရိသတ္တစ္သန္းေက်ာ္ စံခ်ိန္ကိုတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တစ္ပြဲလ်င္ပွ်မ္းမွ်ပရိသတ္ ၁၄၁၇၁ ဦးလာေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပးသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ပထမဆင့္ေျခစစ္ပြဲမ်ားမွ ပရိသတ္မ်ားကိုပါထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ပါကစုစုေပါင္း ၈၈ ပြဲတြင္ပရိသတ္ ၁၁၆၆၉၇၁ ျဖစ္ၿပီးတစ္ပြဲပွ်မ္းမွ် ၁၃၂၆၁ ျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ပြဲစဥ္ ၆ အျဖစ္အုပ္စုပြဲစဥ္ေပါင္း ၁၅ ပြဲကိုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ပြဲစဥ္မ်ားမွာႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္မွထပ္မံ ကစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

U Myo Thant
<< Back AFC Cup News


Advertisement
Here